Analiza prawna dotycząca możliwości wyłączenia Polski z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Analiza ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle prawa Unii Europejskiej istnieje możliwość wyłączenia Polski z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dalej jako: „EU ETS”).

Size 211 KB
Published January 14, 2016
Found in ClimateClimate GovernanceEnergyPoland