22 września 2015r. 28 organizacji pozarządowych skierowało na ręce Ministra Środowiska ponowny apel o zaprzestanie prac na zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie liberalizacji prawa dla infrastruktury narciarskiej.

Size 2 MB
Published September 24, 2015
Found in Dokumenty po polskuWildlife