Artykuł 6: środki kompensujące oraz środki zapobiegawcze

To siódmy z serii przewodników ClientEarth "Europejskie obszary ochrony - przewodnik po zagadnieniach prawnych", które przedstawiają szeroką gamę zagadnień związanych z art. 6 dyrektywy siedliskowej – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki sądów.

Size 250 KB
Published October 10, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesProtected AreasWildlife