Artykuł 6 ust. 3: co oznacza "plan lub przedsięwzięcie"?

To ósmy z serii przewodników ClientEarth "Europejskie obszary ochrony - przewodnik po zagadnieniach prawnych", które przedstawiają szeroką gamę zagadnień związanych z art. 6 dyrektywy siedliskowej – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki sądów.

Size 282 KB
Published October 10, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesProtected AreasWildlife