Artykuł 6 ust. 3: zasady ostrożności i proporcjonalności

To czwarty z serii przewodników ClientEarth "Europejskie obszary ochrony - przewodnik po zagadnieniach prawnych". W tym przewodniku przybliżamy główne zagadnienia związane z zasadami ostrożności i proporcjonalności oraz sposób, w jaki wpłynęły na stosowanie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

Size 296 KB
Published October 10, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesProtected AreasWildlife