Artykuł 6 ust. 4: brak rozwiązań alternatywnych oraz powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego

Ósmy z serii przewodnik, który omawia testy "braku rozwiązań alternatywnych" oraz "powodów o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego" w świetle art. 6 ust. 4.

Size 339 KB
Published October 10, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesProtected AreasWildlife