Artykuł 6 ust. 4: zasady ostrożności, proporcjonalności i pomocniczości

To piąty z serii przewodników ClientEarth "Europejskie obszary ochrony - przewodnik po zagadnieniach prawnych", które przedstawiają szeroką gamę zagadnień związanych z art. 6 dyrektywy siedliskowej – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki sądów.

Size 316 KB
Published October 10, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesProtected AreasWildlife