Czy Prezydent Trump może wycofać USA z Porozumienia Paryskiego

W briefingu tym rozważamy, co prezydent Trump musiałby zrobić, żeby „unieważnić” Porozumienie Paryskie, co – jak można założyć – oznacza uruchomienie procedury wyjścia USA z Porozumienia jako jego Strony.

Size 179 KB
Published July 4, 2017
Found in ClimateDokumenty po polskuPoland