Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych - przewodnik prawny

W niniejszym przewodniku zawarto przegląd ram prawnych Unii zapewniających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Przewodnik omawia w szczególności interpretację konwencji z Aarhus oraz stosownego prawa wtórnego Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odwołując się przy tym do właściwych ustaleń komitetu ds. przestrzegania konwencji z Aarhus.

Size 5 MB
Published July 24, 2019
Found in Demokracja