Jaki węgiel dla Elektrowni Bełchatów? Zasoby i jakość węgla brunatnego w złożu „Bełchatów” (pole Bełchatów i pole Szczerców) oraz w złożu „Złoczew”.

Celem opracowania autorstwa dr Michała Wilczyńskiego, byłego Głównego Geologa Kraju, była analiza parametrów złożowych trzech złóż węgla brunatnego, które obecnie stanowią lub mogą w przyszłości stanowić źródło tego surowca dla elektrowni Bełchatów. Przy analizowaniu brano uwagę wystarczalność zasobów oraz jakość węgla. Analizy jakości dokonano poprzez zestawienie parametrów chemiczno-technologicznych węgla brunatnego oraz konsekwencji jego wydobycia i spalania.

Size 1 MB
Published February 28, 2019
Found in Dokumenty po polskuEnergiaEnergyFossil FuelsKlimatKlimatPaliwa kopalnePaliwa kopalnePLPolandZanieczyszczenie powietrza