Niniejszy briefing opisuje konsekwencje przyjęcia Konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania w Polsce, w tym dla elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel. Sygnalizuje również ewentualne zagrożenia związane z wdrażaniem decyzji KE.

Size 274 KB
Published July 31, 2017
Found in Dokumenty po polskuEnergyFossil FuelsHealthHealthy AirPoland