Analiza mecenasa Kamila Pluskwy-Dąbrowskiego z Federacji Konsumentów, przygotowana na potrzeby raportu "Rola konsumenta w transformacji energetycznej". Ekspertyza poświęcona jest świadomości konsumenta energii oraz barierom w korzystaniu z praw konsumenckich na rynku energii.

Size 903 KB
Published December 7, 2016
Found in Dokumenty po polskuEnergyEnvironmental DemocracyPoland