List Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego do Karmenu Velli

List Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego do Karmenu Velli, Komisarza ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rybołówstwa. Minister Grabowski wyraża w nim poparcie dla Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, które stanowią podstawę sieci NATURA 2000. Został on wysłany w kontekście tzw. "kontroli sprawności" (Fitness check) tych dyrektyw.

Size 92 KB
Published October 16, 2015
Found in Dokumenty po polskuPolandWildlife