List organizacji pozarządowych do Pana Ministra Marka Gróbarczyka ws. limitów połowowych na rok 2017

Wspólny list napisany przez organizacje pozarządowe dodo Pana Ministra Marka Gróbarczyka ws. limitów połowowych na rok 2017.

Limity połowowe powinny być wyznaczane zgodnie z wymogami obowiązującej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) i w taki sposób, aby osiągnąć cel WPRyb – odtworzenie stad ryb powyżej poziomu Maksymalnego Podtrzymywalnego Połowu (MSY) najpóźniej do 2020 roku.

Powinny być one również wyznaczane zgodnie z rekomendacjami naukowymi: Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa UE (STECF).

Size 459 KB
Published September 14, 2016
Found in Common Fisheries PolicyDokumenty po polskuPolandSustainable SeafoodWildlife