26 czerwca 2017 r. jedna z instytucji unijnych - Rada Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła swoje stanowisko w odniesieniu do obu aktów prawnych. Poniżej przedstawiona analiza prezentuje główne wnioski przyjętego przez unijnych ministrów stanowiska wraz z porównaniem pomysłów europosłów, którzy swoje jednolite stanowisko uchwalą w październiku 2017 r.

Size 175 KB
Published July 6, 2017
Found in Dokumenty po polskuEnergyEnergy EfficiencyPoland