Analiza prawna rządowych propozycji opublikowanych dnia 1 lutego 2017 r. i dotyczących:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, oraz
  • projektu rozporządzenia Ministra Energii (ME) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Size 336 KB
Published February 10, 2017
Found in Air PollutionDokumenty po polskuEnergyHealthy AirPoland