Mimo że Sejm uznaje potrzebę tworzenia nowych parków narodowych ["Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016"] i mimo deklaracji Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego, decyzja dotycząca tworzenia i poszerzania parków wciąż leży w rękach samorządów, co negatywnie wpływa na ten proces. Przez ostatnie 10 lat żaden nowy park nie został stworzony, a ostatnie poszerzenie parku miało miejsce w 2004.

Raport autorstwa zespołu ClientEarth (warszawskiego biura) proponuje, w jaki sposób efektywniej wdrażać prawo, by chronić polską bioróżnorodność.

Click to read this document in English

 

Size 561 KB
Published January 1, 2011
Found in Dokumenty po polskuWildlife