Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów

Do realizacji coraz ambitniejszych światowych i europejskich celów redukcji emisji CO2 konieczne jest zamknięcie jednostek wytwórczych opalanych węglem brunat¬nym, co pociąga za sobą wielowątkowe pytanie, jak można zastąpić dotychczaso¬we moce wytwórcze.
W przypadku Elektrowni Bełchatów, na którą składają się bloki odpowiadające za prawie 12% polskich mocy wytwórczych, oprócz skutków jej zamknięcia dla syste¬mu energetycznego należy też rozważać kwestie społeczno-ekonomiczne.

Size 1 MB
Published August 27, 2019
Found in Efektywność energetycznaEnergiaKlimatPaliwa kopalne