(O)cena powietrza w Polsce

Raport w sprawie wybranych zagadnień związanych z jakością powietrza w Polsce oraz pobieraniem opłat miejscowych i opłat uzdrowiskowych, oraz w sprawie dotacji udzielanych gminom uzdrowiskowym.

Size 450 KB
Published December 17, 2014
Found in Air PollutionDokumenty po polskuPoland