Analiza stanowi kontynuację czterech wcześniejszych opracowań Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, dotyczących kolejnych wersji projektu rynku mocy. Opracowanie ma na celu ocenę przyjętej ustawy. Przedstawia ono, w sposób syntetyczny, kolejno: główne wnioski płynące z analizy (zawierające próbę oceny wpływu tak zaprojektowanego mechanizmu na krajowy sektor energetyczny), ocenę zgodności rynku mocy z prawem Unii Europejskiej, a także przedstawienie najistotniejszych zmian dokonanych w trakcie sejmowego procesu legislacyjnego.

Size 311 KB
Published December 12, 2017
Found in Dokumenty po polskuEnergyPolandState Aid