Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji gazociągu Nord Stream 2 na środowisko Bałtyku

W tekście przedstawione jest podsumowanie i wnioski z ekspertyzy dotyczącej oceny wpływu  przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji gazociągu Nord Stream 2 na środowisko Bałtyku, sieć obszarów Natura 2000 i chronione gatunki ssaków i ptaków morskich istotne z punktu widzenia bałtyckich populacji. Analizę przygotowali: dr Iwona Pawliczka vel Pawlik, mgr Wojciech Górski oraz mgr Mikołaj Koss na zlecenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

 

Size 330 KB
Published May 12, 2018
Found in Dokumenty po polskuEnergyFossil FuelsNature DirectivesOceansPolandProtected AreasWildlife