Pismo do Ministra Środowiska, w którym warszawskie biuro ClientEarth zwraca Ministrowi uwagę na niezgodność ustawy  z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) z dyrektywą 2004/35/WE, którą ma implementować.

Size 829 KB
Published April 10, 2011
Found in PolandRule of lawWildlife