Ograniczenia w prowadzeniu gospodarki leśnej w okresie lęgowym ptaków

Analiza prawna dotycząca dopuszczalności w Polsce wycinki w trakcie okresu lęgowego ptaków.

Size 326 KB
Published February 1, 2011
Found in PolandWildlife