Opinia amicus curiae

Opinia amicus curiae organizacji społecznej ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w sprawie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (III CZP 27/20). Sąd Okręgowy w Gliwicach przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne w formie następującego pytania: „Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie na podstawie art. 23 k.c. w zw. z art. 24 k.c. i art. 448 k.c.?"

Size 1 MB
Published July 20, 2020
Found in DemokracjaPolandZanieczyszczenie powietrzaZdrowie