Percepcja produktów węglowych - raport z badania ilościowego

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przez agencję badawczą Kantar Polska. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków, którzy używają węgla do ogrzewania swoich domów i mieszkań. Zrealizowano w sumie 500 wywiadów telefonicznych. Badanie powstało w ramach kampanii "Czysty Węgiel Nie Istnieje".

Opracowanie graficzne wyników badania: Studio Polkadot

Size 4 MB
Published February 7, 2021
Found in Dokumenty po polskuPaliwa kopalnePLPolandZanieczyszczenie powietrzaZdrowie