Analiza ma na celu wskazanie przyczyn niewdrożenia od 2005 r. unijnych przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz możliwych konsekwencji wyroku TSUE dotyczącego niewdrożenia i błędnej transpozycji Dyrektywy. Analiza zawiera główne wnioski, omówienie regulacji dotyczących pyłu PM10 oraz procedury w sprawie niewdrożenia dyrektyw, ocenę skuteczności podejmowanych dotychczas środków w zakresie jakości powietrza, a także krótki opis pozostałych spraw toczących się przeciwko Polsce w obszarze jakości powietrza.

Size 388 KB
Published February 20, 2018
Found in Air PollutionDokumenty po polskuHealthy AirPoland