Problematyka (nie)konstytucyjności 80% ceny energii elektrycznej dla prosumenta

"Mały Trójpak" wprowadził regulację, zgodnie z którą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną w mikroinstalacjach otrzymują za nią jedynie 80% hurtowej ceny prądu. Ostatnia wersja projektu ustawy o OZE utrzymuje to rozwiązanie. Zarówno rozwiązanie 80% z "Małego Trójpaku", jak i z projektu ustawy o OZE są niekonstytucyjne.

Size 332 KB
Published March 22, 2018
Found in Dokumenty po polskuEnergyPolandRenewable Energy