Projekt Globalnego Paktu dla Środowiska

Publikacja autorstwa prof. Marii Magdaleny Kenig-Witkowskiej z Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjaśnia ona kontekst powstania, założenia oraz poszczególne artykuły projektu Paktu dla Środowiska. Słowo wstępu zostało przygotowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara oraz Prezesa Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, dr Marcina Stoczkiewicza.

Size 811 KB
Published May 25, 2018
Found in ClimateDokumenty po polskuJudgments of the European Court of Justice and General CourtKlimatNielegalna wycinka lasówObszary chronioneOceansOceanyOchrona przyrodyPLProtected AreasWildlifeZanieczyszczenie powietrza