Niniejszy raport porównuje projekt ustawy o rynku mocy z prawem Unii Europejskiej. Zawiera on jednak również niezbędne odniesienia do, wynikających z przedstawionego projektu, ekonomicznych następstw wprowadzenia rynku mocy.
Opracowanie zawiera również krótką charakterystykę proponowanego przez Ministerstwo Energii mechanizmu wynagradzania mocy oraz odpowiednich unijnych regulacji z zakresu zapewnienia wystarczalności mocy wytwórczych.

Size 329 KB
Published December 15, 2016
Found in Dokumenty po polskuEnergyPoland