Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych - raport

Z opublikowanego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za samodzielną produkcją energii elektrycznej opowiada się 84 procent badanych. Nie biorą tego jednak pod uwagę największe partie polityczne, które w swych kampaniach wyborczych zgoła ignorują kwestię energetyki prosumenckiej.

Size 7 MB
Published August 22, 2019
Found in Efektywność energetycznaEnergiaKlimat