Prosumeryzm zbiorowy w USA - wnioski i rekomendacje dla Polski

Niniejsza analiza ma na celu syntetyczne przedstawienie rozwiązań prawnych dotyczących prosumentów, które funkcjonują w USA, oraz rekomendacji w zakresie możliwości ich wdrożenia w Polsce. Analiza skupia się na rozwiązaniach dotyczących prosumeryzmu w formie zbiorowej, tj. prosumentów grupowych oraz wspólnot lub spółdzielni energetycznych.

Size 7 MB
Published December 4, 2020
Found in EnergiaKlimatPaliwa kopalnePoland