Przedstawienie sieci Natura 2000

To pierwszy z serii przewodników ClientEarth "Europejskie obszary ochrony - przewodnik po zagadnieniach prawnych", które przedstawiają szeroką gamę zagadnień związanych z art. 6 dyrektywy siedliskowej – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki sądów.

Size 287 KB
Published October 13, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesPolandProtected AreasWildlife