Raport: Stosowanie rozporządzenia UE ws. drewna (Info-brief: EUTR enforcement in Poland)

Unijne rozporządzenie UE w sprawie drewna (ang. EU Timber Regulation, EUTR) jest implementowane w każdym z państw członkowskich w przepisach krajowych i egzekwowane przez wskazane organy publiczne. Oznacza to, że w UE istnieją pewne różnice co do rodzajów sankcji oraz praktyki egzekwowania tych przepisów. Stopień w jakim pochodzące z UE oraz spoza UE osoby i organizacje mogą wesprzeć właściwe organy także się różni. W poniższym raporcie przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące przepisów implementujących rozporządzenie w Polsce oraz najważniejsze kwestie związane z jego wykonywaniem (w stanie prawnym aktualnym na marzec 2019 roku). Ten dokument jest przewidziany jako podstawowy punkt odniesienia dla interesariuszy. Nie ma charakteru wyczerpującego i będzie akutalizowany wraz z pojawieniem się nowych informacji.

Size 305 KB
Published April 18, 2019
Found in EUTRForestsIllegal LoggingPolandPoland's forests