Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych.

W pierwszej części (pkt I-III), przygotowanej przez ClientEarth, przedstawiono najnowsze zmiany prawne w systemie EU ETS, który został znacznie wzmocniony w następstwie przyjęcia Porozumienia paryskiego w sprawie ochrony klimatu. Druga część (pkt IV-V), opracowana przez Zajdler Energy Lawyers & Consultants oraz Aurora Energy Research, obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Size 1 MB
Published May 17, 2019
Found in Dokumenty po polskuEfektywność energetycznaEnergiaKlimatPaliwa kopalnePolandPomoc publiczna