Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych.

W pierwszej części (pkt I-III), przygotowanej przez ClientEarth, przedstawiono najnowsze zmiany prawne w systemie EU ETS, który został znacznie wzmocniony w następstwie przyjęcia Porozumienia paryskiego w sprawie ochrony klimatu. Druga część (pkt IV-V), opracowana przez Zajdler Energy Lawyers & Consultants oraz Aurora Energy Research, obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Size 1 MB
Published May 17, 2019
Found in Dokumenty po polskuEfektywność energetycznaEnergiaKlimatPaliwa kopalnePolandPomoc publiczna