Raport przedstawia analizę roli użytkownika energii w polskim systemie energetycznym oraz możliwości zmiany tej pozycji – z biernego odbiorcy energii na świadomego i aktywnego konsumenta.

Celem raportu jest również wskazanie, jakie możliwości techniczne i prawne mają współcześni konsumenci energii w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, jak można chronić odbiorców wrażliwych oraz domagać się respektowania praw konsumentów w praktyce.

Raport powstał we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Size 2 MB
Published November 30, 2016
Found in Dokumenty po polskuEnergyEnergy EfficiencyPolandRenewable Energy