Ryzyka prawne związane z rynkiem mocy w Polsce

Celem niniejszego opracowania jest rozważenie powstania ryzyka kosztów osieroconych w związku z możliwymi zmianami prawa Unii Europejskiej dotyczącego rynków mocy, w kontekście trwających prac nad ustawą o rynku mocy w Polsce. Analiza odnosi się do projektu z dnia 6 lipca 2017 r. opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Size 377 KB
Published July 11, 2017
Found in Dokumenty po polskuEnergyPolandState Aid