Rządowy projekt ustawy o rynku mocy. Wątpliwości prawne, środowiskowe i ekonomiczne

Opracowanie ma na celu wskazanie najistotniejszych wątpliwości i ryzyk związanych z Projektem rynku mocy. Rynek mocy, poza realizacją swojego głównego celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, będzie powodował doniosłe skutki prawne, środowiskowe oraz ekonomiczne.

Size 1 MB
Published September 13, 2017
Found in Dokumenty po polskuEnergyFossil FuelsPolandState Aid