Skrót skargi przygotowanej przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, Fundację Greenpeace Polska oraz Akcję Demokrację w sprawie długotrwałego naruszenia przez władze polskie obowiązków związanych z obniżeniem poziomu benzo(a)pirenu („B(a)P”) w powietrzu.

Size 834 KB
Published February 9, 2017
Found in Air PollutionDokumenty po polskuEnvironmental DemocracyHealthy AirPoland