Sprawozdanie z działalności 2017

Kwestionariusz sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2017 opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529).

Size 247 KB
Published September 14, 2018
Found in PLSprawozdanie z działalności