Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2015 rok

Kwestionariusz sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2015 opracowany na podstawie Rozporządzenia ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529).

Size 253 KB
Published February 15, 2017
Found in Annual reviewsSprawozdanie z działalności