Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok 2013, przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Published January 1, 2014
Found in Annual reviewsPolandSprawozdanie z działalności