Stanowisko ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ws. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

W nawiązaniu do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, numer z wykazu: 80 Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przedstawia swoje uwagi do Projektu

Size 356 KB
Published June 23, 2017
Found in Wildlife