Stanowisko Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lipca 2016 roku

Uwagi złożone przez ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w dn. 29 lipca 2016 roku w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lipca 2016 roku.

Size 448 KB
Published July 29, 2016
Found in Dokumenty po polskuNature DirectivesPolandProtected AreasWildlife