Zmieniony statut Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi z dnia 24 marca 2016 roku. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

Size 373 KB
Published November 22, 2017
Found in Dokumenty po polskuPolandSprawozdanie z działalności