Studium przypadku - aneks do PUL dla Nadleśnictwa Białowieża

Studium przypadku - sprawa aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Sprawa ilustruje brak kontroli sądowej i społecznej nad decyzjami władz z zakresu ochrony środowiska.

Size 692 KB
Published January 14, 2019
Found in Demokracja