Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, które zostały zgłoszone do Ministerstwa Energii w dniu 17 lutego 2017 r.

Size 233 KB
Published February 17, 2017
Found in Air PollutionDokumenty po polskuEnergyFossil FuelsHealthy AirPoland