Uwagi ClientEarth do projektu nowelizacji ustawy o ETS

Fundacja ClientEarth zwraca uwagę, że projekt nowelizacji ustawy o ETS powinien uwzględniać partycypację społeczną. Ponadto projekt nie spełnia wymogów Konwencji z Aarhus.

Size 248 KB
Published August 7, 2020
Found in ClimateEnvironmental Democracy