Uwagi do projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”).

Size 111 KB
Published August 16, 2017
Found in Air PollutionDokumenty po polskuHealthy AirPoland