Uwagi do projektu nowej Uchwały antysmogowej dla Krakowa

Fundacja ClientEarth Poland niezmiennie dostrzega palącą potrzebę oraz gorąco popiera ideę przyjęcia Uchwały, na mocy której na obszarze Krakowa zostałyby wprowadzone ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy zatem projekt udostępniony w ramach prowadzonych obecnie konsultacji społecznych. Jednakże, z uwagi na argumenty podniesione w wyrokach sądów odnoszących się do poprzedniej uchwały, Fundacja dostrzega potrzebę ich uwzględnienia w odniesieniu do obecnego projektu.

Size 155 KB
Published October 30, 2015
Found in ClimateDokumenty po polskuEnergyHealthHealthy AirPoland