Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw

Uwagi Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożone do Ministerstwa Energii w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy z dnia 16 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Size 246 KB
Published July 12, 2017
Found in Dokumenty po polskuEnergyPolandRenewable Energy